Zwiększenie wydajności połączeń sieciowych w systemie Linux

  W celu optymalizacji połączeń sieciowych w systemie Linux do pliku /etc/sysctl.conf należy dopisać:

  net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=4096
  net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=8192
  net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=8192
  net.core.wmem_max=33554432
  net.core.rmem_max=33554432
  net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
  net.ipv4.tcp_wmem=4096 87380 33554432
  net.ipv4.udp_mem=4096 87380 33554432