IP conntrack – Sprawdzanie maksymalnej liczby możliwych połączeń


    W celu sprawdzenia maksymalnej liczby możliwych połączeń należy użyć kodu:

    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max