Tworzenie RAID 1 na systemach Linux

    W celu utworzenia RAID 1 na systemach rodziny Linux należy użyć poniższego kodu:

    mdadm --create /dev/md1 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/(nazwa_pierwszego_dysku) /dev/(nazwa_drugiego_dysku)