Informacje dot. wkładek optycznych

    Aby dowiedzieć się więcej o wkładkach optycznych należy użyć poniższego kodu:

    show system pluggable detail