IP conntrack – Zwiększanie maksymalnej liczby połączeń

  W celu zwiększenia maksymalnej liczby połączeń należy do pliku /etc/rc.d/rc.local dodać następująca linijkę:

  vim /etc/rc.d/rc.local
  echo 524288 /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_max
  

  Następnie należy użyć poniższego kodu:

  chmod a+x /etc/rc.d/rc.local