Zmiana nazw kart sieciowych na domyślne (Linux)

    W razie potrzeby zmian nazw kart sieciowych w systemach Linux można posłużyć się poniższą konfiguracją.

    W pliku /etc/default/grub należy dodać

    GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"