Wyświetlanie tablicy routingu na systemach Linux

    W celu wyświetlenia tablicy routingu na systemach rodziny Linux należy użyć poniższego kodu:

    netstat –rnf inet