Dodawanie dodatkowej bramy domyślnej w systemach Linux

  W celu dodania dodatkowej bramy domyślnej w systemach rodziny Linux należy użyć poniższego kodu:
  iface eth1 inet static
      adress 195.177.217.165
      netmask 255.255.254.0
      post-up /sbin/ip route add 195.177.217.0/23 dev eth1 src 195.177.217.165 table service
      post-up /sbin/ip route add default via 195.177.217.1 dev eth1 table service
      post-up /sbin/ip rule add from 195.177.217.0/23 table service
      post-up /sbin/ip rule add to 195.177.217.0/23 table service