Zwiększenie ilości deskryptorów w karcie sieciowej

    W celu weryfikacji ilości deskryptorów możemy posłużyć się komendą:

    ethtool -g [interfejs]
    

    W celu modyfikacji liczby deskryptorów:

    ethtool -G [interfejs] rx [max_wartość] tx [max_wartość]