Wyłączenie logowania się do SSH za pomocą hasła

  W celu wyłączenia logowania się do ssh za pomocą hasła (Wyłączamy, jeśli mamy włączone logowanie do SSH za pomocą klucza) należy:

  Edytować plik konfiguracyjny

  nano /etc/ssh/sshd_config

  Następnie odszukać rekord PasswordAuthentication i zmienić go na PasswordAuthentication no

  Następnie należy zresetować usługę komendą:

  systemctl reload sshd.service