Wyłączenie bezpośredniego logowania się na konto root poprzez SSH

  W celu wyłączenia możliwości logowania się na konto root poprzez SSH należy:

  Edytować plik konfiguracyjny

  nano /etc/ssh/sshd_config

  Następnie odszukać rekord PermitRootLogin i zmienić go na PermitRootLogin no

  Następnie należy zresetować usługę komendą:

  systemctl reload sshd.service