Dyscypliny kolejek interfejsów sieciowych w systemach Linux

    Aby zobaczyć dyscypliny kolejkowania na interfejsach sieciowych w systemach rodziny Linux, należy użyć następującej komendy:

    tc -s -d qdisc show dev [interfejs]