IP conntrack – Sprawdzanie liczby aktywnych połączeń


    W celu sprawdzenia liczby aktywnych połączeń należy użyć kodu:

    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_count