Konwersja z formatu SSH-2 do formatu OpenSSH

    Krótka instrukcja zmiany formatu własnego klucza z SSH-2 na format OpenSSH.
    ssh-keygen -i -f ssh2.pub > openssh.pub