Konfiguracja multi-queue dla kart sieciowych maszyn wirtualnych uruchomionych pod Proxmoxem

    Sprawdzenie aktualnych ustawień

    /sbin/ethtool -l eth0

    Modyfikacja ustawień

    /sbin/ethtool -L eth0 combined n

    gdzie n to liczba dostępnych rdzeni