Rozwiązanie adresu IP na nazwę Hosta za pomocą ping

    Aby sprawdzić rozwiązanie adresu IP na nazwę hosta za pomocą polecenia ping należy użyć następującego polecenia:

    ping -a 195.177.217.165