Podgląd Abuse – HaProxy

    Aby przejrzeć tablice 'Abuse’ w HaProxy można wykorzystać następującą komendę:

    echo "show table ABUSE" | socat unix-connect:/var/run/haproxy.sock stdio