Nowy użytkownik w OpenVPN

    Poniższy skrypt może okazać się pomocny w tworzeniu nowego użytkownika w OpenVPN:

    source ./vars && ./build-key client1
    openssl rsa -aes256 -in your.key -out your.encrypted.key