Zmiana statycznego adresu IP na systemie Debian 9

  Logujemy się na konto root. Otwieramy plik konfiguracyjny:
  nano /etc/network/interfaces
  
  Konfigurujemy plik w następujący sposób:
  source /etc/network/interfaces.d/*
  
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  # The primary network interface
  allow-hotplug eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.1.202
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.0.1.1
  
  Resetujemy usługę:
  service networking restart
  
  Sprawdzamy czy adres został zmieniony jednym z poniższych poleceń:
  ip addr
  
  hostname -I