Sprawdzanie nazw DNS dla pliku w formacie .pem

    Aby sprawdzić nazwę DNS dla pliku w formacie .pem należy użyć poniższego kodu:

    openssl x509 -noout -text -in wikidataspace.pl.pem  | grep -i dns