Soft RAID dla Xenserver

  Aby uruchomić XenServer na sw raid 1 należy najpierw przeprowadzić standardową instalację XenServer na dysku /dev/sda wraz z tworzeniem lokalnego storage dla VM na dowolnym dysku – wybieramy pierwszy z brzegu.

  Następnie postępować według poniższej procedury:

  Usunięcie istniejącego Storage Repository:

  ### START ###
   
  xe sr-list
  xe pbd-list sr-uuid=<local storage-uuid>
  xe pbd-unplug uuid=<uuid>
  xe sr-forget uuid=<local storage-uuid>
  

  Usunięcie partycji w/w Storage Repo:

  sed -i 's/metadata_read_only = 1/metadata_read_only = 0/' /etc/lvm/lvm.conf
  lvremove ...
  vgremove ...
  pvremove /dev/sda3
  sed -i 's/metadata_read_only = 0/metadata_read_only = 1/' /etc/lvm/lvm.conf
  

  Przekopiowanie tablicy partycji z głównego dysku na drugi:

  sgdisk -R /dev/sdb /dev/sda
   
  sgdisk --typecode=1:fd00 /dev/sdb
  sgdisk --typecode=2:fd00 /dev/sdb
  sgdisk --typecode=3:fd00 /dev/sdb
  sgdisk --typecode=5:fd00 /dev/sdb
  sgdisk --typecode=6:fd00 /dev/sdb
  

  Stworzenie urządzeń SW Raid i dodanie partycji dysku nr 2:

  mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 missing
  mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb2 missing
  mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb3 missing
  mdadm --create /dev/md4 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb5 missing
  mdadm --create /dev/md5 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb6 missing
  

  Stworzenie systemów plików na nowych urządzeniach:

  mkfs.ext3 /dev/md0
  mkfs.ext3 /dev/md4
  mkswap /dev/md5
  

  Zamontowanie i przekopiowanie folderów na nowy zasób:

  mount /dev/md0 /mnt
  mkdir -p /mnt/var/log
  mount /dev/md4 /mnt/var/log
   
  cp -xa / /mnt
  cp -xa /var/log /mnt/var
  

  Przekopiowanie konfiguracji mdadm:

  echo "MAILADDR root" > /mnt/etc/mdadm.conf
  echo "auto +imsm +1.x -all" >> /mnt/etc/mdadm.conf
  echo "DEVICE /dev/sd*[a-z][1-9]" >> /mnt/etc/mdadm.conf
  mdadm --detail --scan >> /mnt/etc/mdadm.conf
  cp /mnt/etc/mdadm.conf /etc
  

  Zmiana ustawień bootowania i ponowna instalacja grub:

  sed -i 's/LABEL=root-[a-zA-Z\-]*/\/dev\/md0/' /mnt/etc/fstab
  sed -i 's/LABEL=swap-[a-zA-Z\-]*/\/dev\/md5/' /mnt/etc/fstab
  sed -i 's/LABEL=logs-[a-zA-Z\-]*/\/dev\/md4/' /mnt/etc/fstab
  cp /mnt/etc/fstab /etc
   
  e2label /dev/sda1 |xargs -t e2label /dev/md0
   
  mount --bind /dev /mnt/dev
  mount --bind /sys /mnt/sys
  mount --bind /proc /mnt/proc
  chroot /mnt /bin/bash
   
  cp /boot/initrd-$(uname -r).img /boot/initrd-$(uname -r).img.bak
   
  dracut --mdadmconf --fstab --add="mdraid" --add-drivers="raid1" --force /boot/initrd-$(uname -r).img $(uname -r) -M
   
  sed -i 's/quiet/rd.auto rd.auto=1 rhgb quiet/' /boot/grub/grub.cfg
  sed -i 's/LABEL=root-[a-zA-Z\-]*/\/dev\/md0/' /boot/grub/grub.cfg
  sed -i '/search/ i\ insmod gzio part_msdos diskfilter mdraid1x' /boot/grub/grub.cfg
  sed -i '/search/ c\ set root=(md/0)' /boot/grub/grub.cfg
   
  grub-install /dev/sda # Not sure if this works, since there is no raid on sda yet, so grub-install might not add the mdraid1x driver
  grub-install /dev/sdb
   
  exit
   
  cp /mnt/boot/initrd-3.10.0+10.img /boot/
  cp /mnt/boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg
   
  reboot
  

  Skopiowanie tablicy partycji na dysk nr 1 oraz dodanie partycji dysku 1 do grupy RAID:

  sgdisk -R /dev/sda /dev/sdb
   
  mdadm -a /dev/md0 /dev/sda1
  mdadm -a /dev/md1 /dev/sda2
  mdadm -a /dev/md2 /dev/sda3
  mdadm -a /dev/md4 /dev/sda5
  mdadm -a /dev/md5 /dev/sda6
   
  # To be super save install grub on sda again, since it discovers the raid and adds the required drivers.
  # grub-install /dev/sda
  

  Utworzenie nowego SR:

  xe sr-create content-type=user device-config:device=/dev/md2 host-uuid=<host-uuid> name-label="Local storage" shared=false type=ext
  
  ### END ###
  

  Potrzebujesz pomocy z konfiguracją i utrzymaniem serwera?

  Outsourcing IT może być rozwiązaniem dla Ciebie!