Instalacja serwera FTP vsftpd dla dystrybucji Debian

  W pierwszej kolejności instalujemy vsftpd z paczki:

  apt-get install vsftpd

  Przechodzimy do pliku konfiguracyjnego:

  nano /etc/vsftpd.conf

  Ustawiamy poniższe parametry:

  listen_ipv6=NO
  anonymous_enable=NO
  local_enable=YES
  write_enable=YES
  anon_upload_enable=NO
  connect_from_port_20=YES
  chroot_local_user=YES
  secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
  pam_service_name=ftp

  Konfiguracja SFTP

  Edytujemy plik konfiguracyjny:

  nano /etc/ssh/sshd_config

  Dodajemy poniższe parametry:

  matchgroup sftp
  ChrootDirectory /srv/ftp/%u
  Forcecommand internal-sftp</code>
  
  Restartujemy serwis:
  
  [code language="bash"]service ssh restart

  Dodawanie użytkownika

  Skrypt do tworzenia użytkownika mieści się w folderze /home. Aby go uruchomić, wydajemy komendę:

  addftpuser.sh

  Definiujemy dwie zmienne – użytkownika i hasło:

  ./addftpuser.sh user password

  W ten sposób utworzyliśmy użytkownika FTP i SFTP „user” z hasłem „password”.

  Folder użytkownika zdefiniowany jest w pliku konfiguracyjnym sshd_config (tutaj na przykładzie folderu /srv/ftp):

   ChrootDirectory /srv/ftp/%u

  Skrypt addftpuser.sh

  #!/bin/bash
  # err when env not set
  set -u
  source /etc/ds-backup/config
  
  if [ $# -ne 2 ]
  then
      echo "bad number of args"
      exit 1
  fi
  
  USR=$1
  PASSWORD=$2
  
  if [[ ! $USR =~ ^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{,9}$ ]]
  then
      echo "bad user name!"
      exit 5
  fi
  
  if [[ $USR =~ ^(root|daemon|bin|sys|sync|games|man|lp|mail|news|uucp|proxy|www-data|backup|list|irc|gnats|systemd-timesync|systemd-network|systemd-resolve|systemd-bus-proxy|Debian-exim|messagebus|statd|sshd|ftp|admin|administra$
  then
      echo "invalid user name!"
      exit 10
  fi
  
  #skrypt do tworzenia uzytkownikow ftp/ftps i tworzenia folderu w /srv/ftp/
  #./addftpuser nazwa_klienta haslo
  
  if [ ! -d "$STORAGE" ]
  then
      mkdir -p "$STORAGE"
  fi
  
  $GETENT passwd $USR >/dev/null 2>/dev/null
  if [ $? -eq 0 ]
  then
      echo "user already exists!"
      exit 100
  fi
  
  if [ ! -d "$STORAGE/$USR" ]
  then
  
      $MKDIR -p "$STORAGE/$USR/$USER_SPACE"
      if [ ! -d "$STORAGE/$USR/$USER_SPACE" ]
      then
          echo "unable to create home directory for user $USR"
          exit 15
      fi
      $USERADD -M -d "$STORAGE/$USR" -s $DSSHELL $USR
      RC=$?
      if [ $RC -ne 0 ]
      then
          echo "Unable to add new user $USR - please cleanup manualy"
          exit 20
      fi
      $CHOWN root:root "$STORAGE/$USR"
      $CHMOD 0755 "$STORAGE/$USR"
      $CHOWN $USR:$USR "$STORAGE/$USR/$USER_SPACE"
      $CHMOD 0700 "$STORAGE/$USR/$USER_SPACE"
  		cho -n "$1:$2"| chpasswd
      exit
  
  else
      echo "user already exists!"
      exit 101
  fi
  

  Potrzebujesz pomocy z konfiguracją i utrzymaniem serwera?

  Outsourcing IT może być rozwiązaniem dla Ciebie!