Konfiguracja Klienta FTP – WinSCP

  W celu skonfigurowania takiego klienta potrzebujemy najpierw pobrać klienta programu WinSCP. Pobrać go można w tym miejscu.

  Po zainstalowaniu tego programu należy go uruchomić. Po włączeniu pojawi się okno, które umożliwia nam dodanie danych potrzebnych do połączenia się z serwerem FTP.

   

  Dane do uzupełnienia: 

   

  Protokół pliku: tutaj wybieramy FTP lub SFTP

  Nazwa hosta: tutaj należy wpisać adres lub nazwę domenową serwera, z którym chcemy się połączyć

  Numer portu: wpisujemy port 21(FTP) lub 22(SFTP)

  Typ logowania: wybieramy opcję “Pytaj o hasło”, ze względu na bezpieczeństwo

  Nazwa użytkownika: wpisujemy nazwę użytkownika, który posiada dostęp do zasobu

  Hasło: tutaj wpisujemy hasło do logowania

  W celu zabezpieczenia naszych plików przed przypadkowym usunięciem możemy również włączyć opcję “Zachowaj usuwane zdalne pliki w koszu”. Opcję tą można znaleźć wybierając przycisk “zaawansowane”, a następnie “Kosz

  Po tak wprowadzonych zmianach możemy zalogować się klikając “Logowanie