Konfiguracja dysków w systemach Linux instalowanych przez Data Space

  W czasie instalacji systemów Linux przez Data Space na serwerach dedykowanych podsystem dyskowy konfigurowany jest z użyciem LVM.

  Domyślna konfiguracja podsystemu dyskowego:

  Punkt montowania

  Rozmiar

  Nazwa

  System plików

  Uwagi

  /boot512 MB-ext4Tylko wybrane systemy*
  /8 GB/dev/data/rootext4
  /swap8 GB/dev/data/swapswap
  /srvreszta/dev/data/srvext4Pozostała wolna przestrzeń

  * Występuje tylko w systemach CentOS 6 i CentOS 7 (poza LVM).

  Zmiana wielkości woluminów

  Uzyskanie wolnego miejsca

  W pierwszej kolejności należy usunąć lub zmniejszyć wolumin srv (tam, gdzie istnieje) w celu uzyskania wolnej przestrzeni.

  Wolumin srv można usunąć w taki sposób:

  umount /srv
  lvremove -f /dev/data/srv
  

  Uwaga: Należy też usunąć wpis dotyczący punktu montowania /srv z pliku konfiguracyjnego /etc/fstab.

  /dev/mapper/data-srv /srv      ext4  defaults    0    2
  

  Powyższą linię można usunąć dowolnym edytorem tekstu lub np. poleceniem:

  sed -ie '/\/srv/d' /etc/fstab
  

  W przypadku, gdy wolumin srv został sformatowany z systemem plików ext4, możliwe jest także zmniejszenie jego rozmiaru.
  Przed operacją zmniejszenia woluminu musi zostać on odmontowany.

  Aby zmniejszyć wolumin o 16G należy wydać polecenie:

  lvreduce -r -L -16G /dev/data/srv
  

  Aby zmniejszyć wolumin ustawiając jego rozmiar na 16G należy wydać polecenie:

  lvreduce -r -L 16G /dev/data/srv
  

  Zmiana wielkości root

  Po uzyskaniu wolnej przestrzeni można wykonać zmianę rozmiaru woluminu root.

  Zwiększenie rozmiaru o dodatkowe 16G:

  lvextend -r -L +16G /dev/data/root
  

  Po wykonaniu powyższej operacji wolumin root będzie miał rozmiar 24G.

  Zwiększenie rozmiaru do 16G:

  lvextend -r -L 16G /dev/data/root
  

  Po wykonaniu tej operacji wolumin root będzie miał rozmiar 16G.

  Zmiana wielkości swap

  Aby zmienić rozmiar woluminu swap należy wykonać poniższe operacje:

  swapoff -a
  lvextend -L 32G /dev/data/swap
  mkswap -f -L SWAP /dev/data/swap
  swapon -a
  

  Potrzebujesz pomocy z konfiguracją i utrzymaniem serwera?

  Outsourcing IT może być rozwiązaniem dla Ciebie!