Konfiguracja Klienta FTP – Filezilla

  W celu skonfigurowania klienta potrzebujemy najpierw pobrać klienta programu Filezilla. Pobrać go można w tym miejscu.

  Po zainstalowaniu tego programu należy go uruchomić, wejść w zakładkę “Plik”, a następnie kliknąć “Menedżer stron”. Wyświetli nam się nowe okno, w którym klikamy “Nowy adres”. Teraz będzie można wprowadzić dane potrzebne do połączenia z serwerem FTP.

  Następnie wyświetli nam się okno w którym należy wpisać dane.

  Dane do uzupełnienia: 

  Protokół: tutaj wybieramy FTP lub sFTP (zalecany)

  Serwer: tutaj należy wpisać adres lub nazwę domenową serwera, z którym chcemy się połączyć

  Port: wpisujemy port 21(FTP) lub 22(SFTP)

  Typ logowania: wybieramy opcję “Pytaj o hasło”, ze względu na bezpieczeństwo

  Użytkownik: wpisujemy nazwę użytkownika

   

  Następnie przechodzimy do zakładki “Ustawienia przesyłania” i zmieniamy “Tryb transferu” na pasywny.

  Po ustawieniu wszystkich powyższych opcji klikamy przycisk “Połącz” i wpisujemy hasło.