Usuwanie węzła z klastra Proxmox

  Aby usunąć węzeł z klastra Proxmox:
  systemctl stop pvestatd.service
  systemctl stop pvedaemon.service
  systemctl stop pve-cluster.service
  systemctl stop corosync
  systemctl stop pve-cluster
  
  pmxcfs -l
  rm /etc/pve/corosync.conf
  rm /etc/corosync/*
  rm /var/lib/corosync/*
  rm -rf /etc/pve/nodes/*
  
  systemctl start pvestatd.service
  systemctl start pvedaemon.service
  systemctl start pve-cluster.service
  systemctl start corosync
  systemctl start pve-cluster