Aktualizacja certyfikatów w Proxmox

    W celu aktualizacji certyfikatów w Proxmox:

    cp /etc/letsencrypt/live/node-01.proxmox.domena.pl/fullchain.pem /etc/pve/local/pve-ssl.pem
    cp /etc/letsencrypt/live/node-01.proxmox.domena.pl/privkey.pem /etc/pve/local/pve-ssl.key