Instalacja soft RAID na Proxmox

  1. Instalacja niezbędnego oprogramowania:

  apt-get install mdadm
  

  2. Kopiowanie tabeli partycji:

  sfdisk -d /dev/sda | sfdisk -f /dev/sdb
  

  3. Zmiana typu partycji z LVM na RAID:
  RAID ma numer 29

  fdisk /dev/sdb
  

  4. Tworzenie macierzy:

  mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3
  

  5. Modyfikacja pliku /etc/default/grub:
  Zapisujemy w pliku

  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="rootdelay=10"
  GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
  GRUB_PRELOAD_MODULES="raid dmraid"
  

  a następnie wykonujemy polecenie

  update-grub
  

  6. Tworzenie na macierze struktury LVM:

  pvcreate /dev/md0
  vgextend pve /dev/md0
  pvmove /dev/sda3 /dev/md0
  

  Proces przenoszenia danych może potrwać bardzo długo.
  7. Usuwanie struktury LVM z pierwszego dysku twardego:

  vgreduce pve /dev/sda3
  pvremove /dev/sda3
  

  8. Dodawanie dysku do macierzy:

  mdadm --add /dev/md0 /dev/sda3
  

  9. Zapis konfiguracji:

  mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
  

  10. Kopiowanie partycji rozruchowych:

  dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=64K conv=noerror,sync status=progress
  dd if=/dev/sda2 of=/dev/sdb2 bs=64K conv=noerror,sync status=progress
  

  11. Zmiana typu partycji z LVM na RAID
  RAID ma numer 29

  fdisk /dev/sda
  

  12.Instalacja GRUB

  grub-install /dev/sda
  grub-install /dev/sdb
  update-grub
  update-initramfs -u
  dpkg-reconfigure grub-pc