Ceph – Ustawianie Crush mapy

    Aby ustawić CRUSH mapę dla klastra należy użyć poniższego kodu:

    ceph osd setcrushmap -i  {compiled-crushmap-filename}