Dodawanie nowych repozytoriów do Proxmoxa

    W celu dodania nowych repozytoriów do Proxmoxa można posłużyć się poniższą instrukcją:

    W pliku /etc/apt/sources.list należy dodać:

     deb http://download.proxmox.com/debian stretch pve-no-subscription

    a następnie:

    wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-5.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-5.x.gpg