Konfiguracja PHP-FPM dla serwera Apache

  Aby dokonać konfiguracji potrzebne są moduły:

  a2enmod proxy
  a2enmod proxy_fcgi
  a2enmod ssl
  a2enmod proxy
  a2enmod proxy_balancer
  a2enmod proxy_http
  

  W konfiguracji vhost:

  <locationmatch "^(.*\.php)$"="">
  ProxyPass fcgi://127.0.0.1:9000/storage/vhost/snippets-generator.ds.dataspace.pl/public/
  </locationmatch>