Konfiguracja HAproxy dla MySQL

  Instrukcja konfiguracji systemu wysokiej dostępności HAproxy dla baz danych MySQL w systemach z rodziny Linux.

  Weryfikacja pliku konfiguracyjnego

  haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
  

  Plik konfiguracyjny/etc/haproxy/haproxy.cfg

  global
      maxconn 4096
      user haproxy
      group haproxy
      daemon
  
  defaults
      timeout connect 5000
      timeout server 50000
      timeout client 50000
  
  listen mysql-cluster
      bind 127.0.0.1:3306
      mode tcp
      balance source
      hash-type consistent
      server node1 ip:3306 check port 9200
      server node2 ip:3306 check port 9200 backup
      server node3 ip:3306 check port 9200 backup