Zmiana właściciela pliku lub folderu na systemach Linux

    Aby zmienić właściciela pliku lub folderu należy użyć polecenia:

    chown nazwa_użytkownika ścieżka_pliku
    

    W przypadku, gdy właścicielem ma być grupa polecenie będzie wyglądało w następujący sposób:

    chown :nazwa_grupy ścieżka_pliku