Konfigurowanie SAMBY na systemie Debian 9

  Instalujemy sambę:

  apt install samba
  

  Przechodzimy do folderu z zainstalowaną paczką:

  cd /etc/samba
  

  Usuwamy plik smb.conf:

  rm smb.conf
  

  Tworzymy nowy plik:

  nano smb.conf
  

  Plik smb.conf uzupełniamy następująco:

  [global]
  netbios name = (nazwa)
  server string = %v
  security = user
  workgroup = (nazwa grupy roboczej)
  guest account = nobody
  guest ok = no
  
  [użytkownik1]
  path = /home/(nazwa_użytkownika)/(nazwa_folderu)
  browsable = yes
  writable = yes
  writelist = (nazwa_użytkownika)
  

  Dodajemy użytkownika:

  adduser (nazwa_użytkownika)
  

  Logujemy się na nowego użytkownika:

  login (nazwa_użytkownika)
  

  Tworzymy folder o nazwie podanej w pliku smb.conf:

  mkdir (nazwa_folderu)
  

  Nadajemy prawa dostępowe:

  chmod 700 (ścieżka do folderu, który utworzyliśmy)
  

  Logujemy się na konto root i tworzymy hasło do samby:

  smbpasswd -a (nazwa_użytkownika)
  

  Wpisujemy hasło podane przy tworzeniu użytkownika i włączamy sambę:

  service samba start