Zmiana rozmiaru wolumenu LVM

  Określenie minimalnego rozmiaru wolumenu:

  resize2fs -P /dev/mapper/pve-root
  

  Sprawdzenie nośnika:

  e2fsck -f /dev/mapper/pve-root
  

  Zmiana rozmiaru: 

  lvreduce --resizefs --size 30G /dev/data/root
  

  W przypadku pojawienia się błędu

  fdasm:execvp<em> failed No such file or directory Command failed with status code 5.</em>

  Należy:

  resize2fs /dev/mapper/pve-root 15G
  lvreduce --size 30G /dev/mapper/pve-root
  resize2fs /dev/mapper/pve-root
  fsck dev/mapper/pve-root