Schematy podłączenia serwerów dedykowanych do sieci w Data Space

  Serwery dedykowane mogą być podłączone do sieci na kilka różnych sposobów:

  Przykład 1: Podstawowy

  Najważniejsze cechy:

  • Adresacja przyłączeniowa /31 lub /30 przy wirtualizacji ESXi;
  • Każdy serwer ma swój własny dedykowany VLAN;
  • Komunikacja między serwerami różnych klientów odbywa się za pośrednictwem routera;
  • Przepływność interfejsu na poziomie 100Mb/s lub 1Gb/s (w zależności od potrzeb klienta).

  Ten model nie przewiduje dostarczania do jednego klienta (serwera) więcej niż jednej sieci VLAN (trunk), jak również łączenia kilku serwerów do jednej sieci VLAN.

  Przykład 2: Adresacja typu Failover (/32)

  O adresacji Failover (/32) można przeczytać tutaj.

  Przykład 3: Sieć z Shared VLAN

  Najważniejsze cechy:

  • Zapewnia wysoką dostępność w przypadku awarii routera szafowego;
  • Wykorzystywany w przypadku, gdy Klient chce mieć serwerów podłączonych do jednej wspólnej sieci VLAN;
  • Dostępna ta sama funkcjonalność, jeśli chodzi o możliwość adresacji IP tj. (/31). dodatkowej podsieci, adresy IP typu Failover.

  Przykład 4: Podłączenie z wykorzystaniem sprzętowego firewalla (na przykładzie urządzenia FortiNet)

  Najważniejsze cechy:

  • Wszystkie urządzenia (serwery oraz urządzenia FortiNet) są podłączone do przełącznika sieci publicznej i wewnętrznej;
  • Klienci najczęściej używają urządzenia FortiNet jako bramy do swoich serwerów;
  • Ten model nie przewiduje możliwości podłączania serwera i urządzenia FortiNet bezpośrednio do sieci WAN.

  Przykład 5: Sieć wewnętrzna w obrębie jednej szafy RACK

  Najważniejsze cechy:

  • Klient posiadający więcej niż jeden serwer może podłączyć wszystkie swoje serwery do wspólnej sieci VLAN;
  • Każdy klient posiada swój dedykowany VLAN;
  • Ten model nie przewiduje możliwości dodania do interfejsów przełącznika więcej niż jednej sieci VLAN (trunk);
  • Ten model nie przewiduje możliwości podłączania serwerów bezpośrednio.

  Przykład 6: Sieć wewnętrzna w obrębie kilku szaf RACK

   

   

  Najważniejsze cechy:

  • Wszystko co zawarte w modelu sieci wewnętrznej w obrębie jednej szafy RACK;
  • Dodatkowo klient ma możliwość podłączenia swoich serwerów do jednej sieci VLAN, które znajdują się w kilku różnych szafach (kwestie wymogów bezpieczeństwa);
  • Eliminacja zagrożeń związanych z awarią całej szafy RACK.

  Przykład 7: Sieć wewnętrzna 10Gb/s

  Najważniejsze cechy:

  • Klient ma możliwość podłączenia swoich serwerów interfejsami o przepływności 10Gb/s – sieć wewnętrzna
  • Model ten przewiduje możliwość stosowania dla jednego klienta więcej niż jednej sieci VLAN (QinQ);
  • Możliwość skonfigurowania połączenia LACP o większej przepustowości.