IP Failover/32

  W Data Space IP Failover (/32) jest to adres w którym ruch jest skierowany na interfejs. W nomenklaturze Cisco opisuje się go jako IP nienumerowane. Aby skorzystać z możliwości przełączania między serwerami adresu IP Failover (/32) należy wdrożyć jedno z następujących rozwiązań:

  Rozwiązanie #1 – Sieć VLAN

  Pierwszym rozwiązaniem jest umieszczenie wszystkich serwerów w jednej sieci VLAN. Zaletami tego rozwiązania jest czas wdrożenia, a także prosta konfiguracja. Największa wadą tego rozwiązania jest ograniczenie – serwery muszą znajdować się w jednej szafie RACK.

  Rozwiązanie #2 – Sieć Shared VLAN

  Drugim rozwiązaniem jest wykupienie usługi Shared VLAN, która umożliwia współdzielenie jednej sieci VLAN między różnymi szafami RACK. Rozwiązanie to zalecane jest również z uwagi na mechanizm wysokiej dostępności dzięki połączeniu z dwoma routerami.

  Rozwiązanie #3 – Sieć z wykorzystaniem urządzeń FortiNet

  Trzecim rozwiązaniem jest uruchomienie w środowisku dwóch urządzeń FortiNet, połączonych w klaster oraz umieszczonych w dwóch różnych szafach. Publiczna adresacja skierowana jest na urządzenia FortiNet, dostęp do sieci dla serwerów realizowany jest poprzez sieć wewnętrzną. Sterowanie ruchem sieciowym odbywa się poprzez konfigurację urządzenia FortiNet. Poza zaletami wynikającymi z samego zaimplementowania urządzenia FortiNet w środowisku, rozwiązanie charakteryzuje się wysoką dostępnością.

  Rozwiązanie #3 wymaga posiadania sieci wewnętrznej w środowisku.

  Ponadto rozwiązanie #3 może występować w różnych wariantach np.: jednego urządzenia FortiNet z serwerami w jednej sieci VLAN; z wykorzystaniem dwóch urządzeń FortiNet z serwerami w jednej sieci Shared VLAN.