Skrypt bash – optymalizacja pliku wymiany

  Poniższy skrypt można wykorzystać w celu optymalizacji pliku wymiany:

  FREE="/usr/bin/free"
  TAIL="/usr/bin/tail"
  AWK="/usr/bin/awk"
  TR="/usr/bin/tr"
  SWAPOFF="/sbin/swapoff"
  SWAPON="/sbin/swapon"
   
  SWAP_MEMORY=$(${FREE} -mh | ${TAIL} -n 1 | ${AWK} '{print $3}' | ${TR} -d '\n')
   
  if [[ "${SWAP_MEMORY}" != "0B" ]];
  then
    ${SWAPOFF} -a && ${SWAPON} -a
  fi
   
  exit 0