Skrypt bash do ręcznego tworzenia socketów o zadanych uprawnieniach

  Poniższy skrypt odpowiada za tworzenie socketów. Przydatne w sytuacji, kiedy musimy przekierować ruch sieciowy do bazy danych, która odwołuje się do adresu localhost za pomocą HaProxy.

  Instalacja paczki

  apt-get install socket haproxy -y
  

  Wyłączenie HaProxy z automatycznego uruchamiania się po restarcie systemu

  systemctl disable haproxy
  

  Skrypt

  SOCKET="/usr/bin/socket"
  CHMOD="/bin/chmod"
  MKDIR="/bin/mkdir"
  ECHO="/bin/echo"
  KILLALL="/usr/bin/killall"
  SOCKET_DIR="/var/run/mysqld"
  SOCKET_FILE="mysqld.sock"
   
  if [ ! -f "${SOCKET}" ]; then
    ${ECHO} "Brakuje pakietu: socket"
    exit 10
  fi
   
  ${CHMOD} 766 ${SOCKET_DIR}/${SOCKET_FILE} 2> /dev/null
   
  if [ ! -d "${SOCKET_DIR}" ]; then
    ${MKDIR} -p ${SOCKET_DIR}
  fi
   
  if [ ! -S "${SOCKET_DIR}/${SOCKET_FILE}" ]; then
    ${KILLALL} socket
    ${SOCKET} -sb ${SOCKET_DIR}/${SOCKET_FILE}
    /etc/init.d/haproxy restart
  fi
   
  exit 0
  

  Plik konfiguracyjny HaProxy

  global
      maxconn 9000
      maxpipes 3000
      user haproxy
      group haproxy
      daemon
  
  defaults
      timeout connect 10s
      timeout client 30s
      timeout server 60s
      timeout tunnel 1h
  
  frontend mysql-frontend-socket
      bind unix@/var/run/mysqld/mysqld.sock
      maxconn 3000
      default_backend mysql-backend
  
  frontend mysql-frontend-ip
      bind 127.0.0.1:3306
      maxconn 3000
      default_backend mysql-backend
  
  backend mysql-backend
      mode tcp
      fullconn 3000
      server MYSQL 192.168.200.200:3306 maxconn 300
  

  Konfiguracja Crontab

  */1 * * * * /root/socket.sh